Behavior

นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง – เทคนิคการหลอกลวงทางจิตวิทยา

ไฮไลท์ https://rumble.com/embed/vkytaz/?pub=l04pz https://rumble.com/embed/vkyte1/?pub=l04pz https://rumble.com/embed/vkytdh/?pub=l04pz คลิปเต็ม https://rumble.com/embed/vks00z/?pub=l04pz ขอบคุณอาสาสมัคร ผมขอขอบคุณผู้อยู่เบื่องหลังในการถ่ายทำ และ ตัดต่อคลิปการสัมภาษณ์นี้ อย่างมืออาชีพและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยคุณแจ็ค จากเพจ Jack From Thailand ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านให้การสนับสนุน ติดตามและรับชมผลงานอื่นๆ ที่คุณแจ็คทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ได้ที่เพจของคุณแจ็คครับ Jack From Thailand Consent Form หรือ ใบยินยอม ตามที่ท่านอาจารย์ อรรถพล ให้ความรู้ในการสัมภาษณ์ ว่าท่านจะฉีดหรือไม่ก็ตามเป็นสิทธิของท่าน แต่ขอให้ท่านรับทราบข้อมูลทั้งด้านดีและเสียของยาที่เขาเรียกว่าวัคซีน ด้วยความที่แพทย์ไม่ปฏิบัติตามกฏหหมายในการให้ข้อมูลถึงความเสี่ยงต่างๆ กับประชาชน...

ความรู้โดยแพทย์ 1

บทความนี้เขียนโดยแพทย์ หากท่านเป็นแพทย์และต้องการใช้เว็บไซต์ของเราในการเข้าถึงประชาชน ไม่ว่าท่านประสงค์ที่จะออกนามหรือไม่ก็ตาม ท่านสามารถติดต่อมาเราได้ที่นี้ครับ ถ้าเรา ไม่ยอมทานยา ตัวนึง เพราะว่าเราแพ้ยา หรือว่า ยานั้นมีผลเสียที่เราไม่ต้องการ ไม่ได้แปลว่า เราจะต่อต้านยาทุกตัว ฉันใดก็ฉันนั้น การที่เราไม่ยอมรับ วัคซีนโควิด เพราะว่า ประโยชน์จากมันน้อย ( และมีทางเลือกอื่นๆ) แถมมีผลเสียที่เราไม่ต้องการ ไม่ได้แปลว่าเราต่อต้าน วัคซีน ทุกตัว คำถามสำคัญ สำหรับคนที่ อยากได้วัคซีน 1.คุณรู้ผลดีของวัคซีนแล้วหรือ วัคซีนกันติดเชื้อได้ไหม...

วัคซีน Side Effect/เสียชีวิต ที่ไม่ลงข่าว

นี้เป็นเพียงไม่กี่เคสที่เรานำมาลงในเว็บไซต์ เราไม่สามารถลงข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากมีเคสเหล่านี้เยอะมากครับ รบกวนติดตามข้อมูลที่ https://t.me/vaccine_efffectsขอบคุณครับ

Prevention

นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง – เทคนิคการหลอกลวงทางจิตวิทยา

ไฮไลท์ https://rumble.com/embed/vkytaz/?pub=l04pz https://rumble.com/embed/vkyte1/?pub=l04pz https://rumble.com/embed/vkytdh/?pub=l04pz คลิปเต็ม https://rumble.com/embed/vks00z/?pub=l04pz ขอบคุณอาสาสมัคร ผมขอขอบคุณผู้อยู่เบื่องหลังในการถ่ายทำ และ ตัดต่อคลิปการสัมภาษณ์นี้ อย่างมืออาชีพและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยคุณแจ็ค จากเพจ Jack From Thailand ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านให้การสนับสนุน ติดตามและรับชมผลงานอื่นๆ ที่คุณแจ็คทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ได้ที่เพจของคุณแจ็คครับ Jack From Thailand Consent Form หรือ ใบยินยอม ตามที่ท่านอาจารย์ อรรถพล ให้ความรู้ในการสัมภาษณ์ ว่าท่านจะฉีดหรือไม่ก็ตามเป็นสิทธิของท่าน แต่ขอให้ท่านรับทราบข้อมูลทั้งด้านดีและเสียของยาที่เขาเรียกว่าวัคซีน ด้วยความที่แพทย์ไม่ปฏิบัติตามกฏหหมายในการให้ข้อมูลถึงความเสี่ยงต่างๆ กับประชาชน...

ความรู้โดยแพทย์ 1

บทความนี้เขียนโดยแพทย์ หากท่านเป็นแพทย์และต้องการใช้เว็บไซต์ของเราในการเข้าถึงประชาชน ไม่ว่าท่านประสงค์ที่จะออกนามหรือไม่ก็ตาม ท่านสามารถติดต่อมาเราได้ที่นี้ครับ ถ้าเรา ไม่ยอมทานยา ตัวนึง เพราะว่าเราแพ้ยา หรือว่า ยานั้นมีผลเสียที่เราไม่ต้องการ ไม่ได้แปลว่า เราจะต่อต้านยาทุกตัว ฉันใดก็ฉันนั้น การที่เราไม่ยอมรับ วัคซีนโควิด เพราะว่า ประโยชน์จากมันน้อย ( และมีทางเลือกอื่นๆ) แถมมีผลเสียที่เราไม่ต้องการ ไม่ได้แปลว่าเราต่อต้าน วัคซีน ทุกตัว คำถามสำคัญ สำหรับคนที่ อยากได้วัคซีน 1.คุณรู้ผลดีของวัคซีนแล้วหรือ วัคซีนกันติดเชื้อได้ไหม...

วัคซีน Side Effect/เสียชีวิต ที่ไม่ลงข่าว

นี้เป็นเพียงไม่กี่เคสที่เรานำมาลงในเว็บไซต์ เราไม่สามารถลงข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากมีเคสเหล่านี้เยอะมากครับ รบกวนติดตามข้อมูลที่ https://t.me/vaccine_efffectsขอบคุณครับ

Strategy

นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง – เทคนิคการหลอกลวงทางจิตวิทยา

ไฮไลท์ https://rumble.com/embed/vkytaz/?pub=l04pz https://rumble.com/embed/vkyte1/?pub=l04pz https://rumble.com/embed/vkytdh/?pub=l04pz คลิปเต็ม https://rumble.com/embed/vks00z/?pub=l04pz ขอบคุณอาสาสมัคร ผมขอขอบคุณผู้อยู่เบื่องหลังในการถ่ายทำ และ ตัดต่อคลิปการสัมภาษณ์นี้ อย่างมืออาชีพและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยคุณแจ็ค จากเพจ Jack From Thailand ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านให้การสนับสนุน ติดตามและรับชมผลงานอื่นๆ ที่คุณแจ็คทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ได้ที่เพจของคุณแจ็คครับ Jack From Thailand Consent Form หรือ ใบยินยอม ตามที่ท่านอาจารย์ อรรถพล ให้ความรู้ในการสัมภาษณ์ ว่าท่านจะฉีดหรือไม่ก็ตามเป็นสิทธิของท่าน แต่ขอให้ท่านรับทราบข้อมูลทั้งด้านดีและเสียของยาที่เขาเรียกว่าวัคซีน ด้วยความที่แพทย์ไม่ปฏิบัติตามกฏหหมายในการให้ข้อมูลถึงความเสี่ยงต่างๆ กับประชาชน...

ความรู้โดยแพทย์ 1

บทความนี้เขียนโดยแพทย์ หากท่านเป็นแพทย์และต้องการใช้เว็บไซต์ของเราในการเข้าถึงประชาชน ไม่ว่าท่านประสงค์ที่จะออกนามหรือไม่ก็ตาม ท่านสามารถติดต่อมาเราได้ที่นี้ครับ ถ้าเรา ไม่ยอมทานยา ตัวนึง เพราะว่าเราแพ้ยา หรือว่า ยานั้นมีผลเสียที่เราไม่ต้องการ ไม่ได้แปลว่า เราจะต่อต้านยาทุกตัว ฉันใดก็ฉันนั้น การที่เราไม่ยอมรับ วัคซีนโควิด เพราะว่า ประโยชน์จากมันน้อย ( และมีทางเลือกอื่นๆ) แถมมีผลเสียที่เราไม่ต้องการ ไม่ได้แปลว่าเราต่อต้าน วัคซีน ทุกตัว คำถามสำคัญ สำหรับคนที่ อยากได้วัคซีน 1.คุณรู้ผลดีของวัคซีนแล้วหรือ วัคซีนกันติดเชื้อได้ไหม...

วัคซีน Side Effect/เสียชีวิต ที่ไม่ลงข่าว

นี้เป็นเพียงไม่กี่เคสที่เรานำมาลงในเว็บไซต์ เราไม่สามารถลงข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากมีเคสเหล่านี้เยอะมากครับ รบกวนติดตามข้อมูลที่ https://t.me/vaccine_efffectsขอบคุณครับ

Network

[tdn_block_newsletter_subscribe title_text=”Stay in touch” description=”VG8gYmUgdXBkYXRlZCB3aXRoIGFsbCB0aGUgbGF0ZXN0IG5ld3MsIG9mZmVycyBhbmQgc3BlY2lhbCBhbm5vdW5jZW1lbnRzLg==” input_placeholder=”Email address” tds_newsletter2-image=”5″ tds_newsletter2-image_bg_color=”#c3ecff” tds_newsletter3-input_bar_display=”row” tds_newsletter4-image=”6″ tds_newsletter4-image_bg_color=”#fffbcf” tds_newsletter4-btn_bg_color=”#f3b700″ tds_newsletter4-check_accent=”#f3b700″ tds_newsletter5-tdicon=”tdc-font-fa tdc-font-fa-envelope-o” tds_newsletter5-btn_bg_color=”#000000″ tds_newsletter5-btn_bg_color_hover=”#4db2ec” tds_newsletter5-check_accent=”#000000″ tds_newsletter6-input_bar_display=”row” tds_newsletter6-btn_bg_color=”#da1414″ tds_newsletter6-check_accent=”#da1414″ tds_newsletter7-image=”7″ tds_newsletter7-btn_bg_color=”#1c69ad” tds_newsletter7-check_accent=”#1c69ad” tds_newsletter7-f_title_font_size=”20″ tds_newsletter7-f_title_font_line_height=”28px” tds_newsletter8-input_bar_display=”row” tds_newsletter8-btn_bg_color=”#00649e” tds_newsletter8-btn_bg_color_hover=”#21709e” tds_newsletter8-check_accent=”#00649e” descr_space=”eyJhbGwiOiIyNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMjAifQ==” tds_newsletter=”tds_newsletter1″ tds_newsletter3-all_border_width=”10″ btn_text=”Sign up” tds_newsletter3-btn_bg_color=”#ea1717″ tds_newsletter3-btn_bg_color_hover=”#000000″ tds_newsletter3-btn_border_size=”0″ tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6IjEwIiwibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0Ijp7ImRpc3BsYXkiOiIifSwicG9ydHJhaXRfbWF4X3dpZHRoIjoxMDE4LCJwb3J0cmFpdF9taW5fd2lkdGgiOjc2OH0=” tds_newsletter3-input_border_size=”0″ tds_newsletter3-f_title_font_family=”445″ tds_newsletter3-f_title_font_transform=”uppercase” tds_newsletter3-f_descr_font_family=”394″ tds_newsletter3-f_descr_font_size=”eyJhbGwiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEifQ==” tds_newsletter3-f_descr_font_line_height=”eyJhbGwiOiIxLjYiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEuNCJ9″ tds_newsletter3-title_color=”#ffffff” tds_newsletter3-description_color=”rgba(255,255,255,0.8)” tds_newsletter3-f_title_font_weight=”600″ tds_newsletter3-f_title_font_size=”eyJhbGwiOiIyMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE4IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNiJ9″ tds_newsletter3-f_input_font_family=”394″ tds_newsletter3-f_btn_font_family=”” tds_newsletter3-f_btn_font_transform=”uppercase” tds_newsletter3-f_title_font_line_height=”1″ title_space=”eyJhbGwiOiIyNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMjIifQ==” tds_newsletter3-all_border_style=”dashed” tds_newsletter3-all_border_color=”rgba(255,255,255,0.8)” tds_newsletter1-input_bar_display=”row” tds_newsletter1-input_border_size=”0″ tds_newsletter1-f_title_font_size=”eyJhbGwiOiIyMCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxOCJ9″ tds_newsletter1-title_color=”#999999″ tds_newsletter1-f_title_font_family=”523″ tds_newsletter1-f_title_font_transform=”” tds_newsletter1-f_title_font_weight=”600″ tds_newsletter1-f_title_font_line_height=”1″ tds_newsletter1-f_descr_font_family=”325″ tds_newsletter1-f_descr_font_transform=”” tds_newsletter1-f_descr_font_size=”14″ tds_newsletter1-f_descr_font_line_height=”1.4″ tds_newsletter1-description_color=”#999999″ tds_newsletter1-btn_bg_color=”#31d6aa” tds_newsletter1-btn_bg_color_hover=”#45e0bc” tds_newsletter1-f_input_font_family=”325″ tds_newsletter1-f_btn_font_family=”325″ tds_newsletter1-f_btn_font_transform=”uppercase” tds_newsletter1-f_input_font_transform=”” tds_newsletter1-f_input_font_size=”13″ tds_newsletter1-f_btn_font_size=”12″ embedded_form_code=”JTNDIS0tJTIwQmVnaW4lMjBNYWlsQ2hpbXAlMjBTaWdudXAlMjBGb3JtJTIwLS0lM0UlMEElMEElM0Nmb3JtJTIwYWN0aW9uJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0YWdkaXYudXMxNi5saXN0LW1hbmFnZS5jb20lMkZzdWJzY3JpYmUlMkZwb3N0JTNGdSUzRDZlYmQzMWU5NGNjYzVhZGRkYmZhZGFhNTUlMjZhbXAlM0JpZCUzRGVkODQwMzZmNGMlMjIlMjBtZXRob2QlM0QlMjJwb3N0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJtYy1lbWJlZGRlZC1zdWJzY3JpYmUtZm9ybSUyMiUyMG5hbWUlM0QlMjJtYy1lbWJlZGRlZC1zdWJzY3JpYmUtZm9ybSUyMiUyMGNsYXNzJTNEJTIydmFsaWRhdGUlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlMjBub3ZhbGlkYXRlJTNFJTNDJTJGZm9ybSUzRSUwQSUwQSUzQyEtLUVuZCUyMG1jX2VtYmVkX3NpZ251cC0tJTNF” tds_newsletter1-input_text_color=”#000000″ tds_newsletter1-input_placeholder_color=”#000000″ tds_newsletter1-input_bg_color=”rgba(255,255,255,0.6)”]
Stop Thai Control