วัคซีนอันตรายต่อเด็ก มากกว่า โควิด 7 เท่า

เด็ก 1 ใน 1.7 ล้านคน เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ภายใน 18 เดือน ในขณะที่เด็ก 1 ใน 9 คน มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงต่อวัคซีนโควิด-19 ในการทดลองทางคลินิก

0
3583

แปลจาก  DAILY EXPOSE วันที่ 19 สิงหาคม 2021

การฉีด Pfizer Covid-19 ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในเด็กอายุมากกว่า 12 ปีในสหราชอาณาจักรโดย MHRA ในขณะที่คณะกรรมการร่วมด้านการฉีดวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน (JCVI) ได้ตัดสินใจว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี และเด็กอายุ 16 ถึง 17 ปี ทั้งหมดควรได้รับ Pfizer เจ้าหน้าที่ทั้งสองอ้างว่าการตัดสินใจของพวกเขาขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หากเป็นกรณีนี้ MHRA และ JCVI จะต้องอธิบายว่าพวกเขามาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไรเมื่อมีเด็กเพียง 1 ในทุก 1.7 ล้านคนที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ใน 18 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่เด็ก 1 ใน 9 คนมีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงต่อ วัคซีนไฟเซอร์ในการทดลองทางคลินิกขนาดเล็กและระยะสั้นซึ่งทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้

ตามข้อมูล NHS อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ทุกสัปดาห์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2020 ถึง 11 สิงหาคม 2021 มีผู้เสียชีวิตจาก Covid-19 ทั้งหมด 3,743 รายในโรงพยาบาลในสหราชอาณาจักรที่ไม่มีโรคประจำตัว ในขณะที่ 85,410 รายถูกกล่าวหาว่าเสียชีวิตด้วย Covid-19 ซึ่งผู้ป่วยที่เสียชีวิตดังกล่าวมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ ร่วมด้วย

ภาวะเหล่านี้รวมถึงความเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคทางระบบประสาทเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ และภาวะสมองเสื่อม

อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุเกิน 80 ปี และคนที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 79 ปี ส่วนใหญ่อายุใกล้จะถึง 79 ปี ตัวเลขจาก NHS ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 มีอายุระหว่าง 0 ถึง 19 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่ที่ 38 คน ขณะที่ ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่มีอายุระหว่าง 0 ถึง 19 ปี ซึ่งไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ทราบมีเพียงแค่ 9 คน

ในสหราชอาณาจักรมีประชากรอายุต่ำกว่า 19 ปีประมาณ 15.6 ล้านคน ซึ่งหมายความว่ามีเด็กและวัยรุ่นเพียง 1 คนในทุกๆ 410,526 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ใน 18 เดือน ซึ่งมีโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรงอยู่ก่อนแล้ว ในขณะที่เด็กเพียง 1 ในทุก 1.7 ล้านคนถูกกล่าวหาว่าติดเชื้อโควิด-19 ใน 18 เดือน ซึ่งไม่ทราบเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน

แน่นอนว่าการตายทุกครั้งเป็นโศกนาฏกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังเด็กอยู่ แต่เราต้องใส่ตัวเลขเหล่านี้ในบริบทในตอนนี้ว่าจะมีการฉีดยาทดลองให้กับเด็ก ๆ ในสหราชอาณาจักรในนามของการปกป้องพวกเขาจากโควิด- 19.

ในระหว่างการทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนไฟเซอร์ โควิด-19 ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เด็ก 1,127 คนได้รับ mRNA วัคซีน หนึ่งครั้ง แต่มีเด็กเพียง 1,097 คนเท่านั้นที่ได้รับเข็มที่สอง ข้อเท็จจริงนี้เองทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดเด็ก 30 คนจึงไม่ได้รับยาไฟเซอร์ครั้งที่สอง

จากเด็ก 1,127 คนที่ได้รับยาครั้งแรกพบว่า 86% มีอาการไม่พึงประสงค์ จากเด็ก 1,097 คน ที่ได้รับยาครั้งที่ 2 พบว่า 78.9% มีอาการไม่พึงประสงค์

แน่นอนว่าอาการข้างเคียงเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น แขนที่เจ็บ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองทางคลินิกแบบจำกัด

สำหรับเด็กอายุ 12 ถึง 15 ปี การทดลองทางคลินิกด้วยวัคซีนไฟเซอร์ โควิด-19 พบว่าอุบัติการณ์โดยรวมของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ ในช่วงระยะเวลาสังเกตสองเดือนจะอยู่ที่ 10.7% หรือ 1 ใน 9 ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและ 1.9% ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีน 8.8% หรือ 1 ใน 11 เด็กที่ได้รับวัคซีน

ดังนั้น เด็กที่ได้รับวัคซีนจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงขึ้นเกือบหกเท่าในช่วงการสังเกตสองเดือน เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้ อุบัติการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเท่ากับ 1.6% ดังนั้นจึงพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเกือบ เจ็ดเท่า เมื่อเทียบกับกรณีโควิด-19 ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน

ข้อมูลนี้สามารถดูได้ฟรีในเอกสารทางการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และเอกสารของศูนย์ควบคุมโรค (CDC)

อย่างที่คุณเห็นได้ชัดเจนตามจำนวนเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ใน 18 เดือน และจำนวนเด็กที่มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในการทดลองทางคลินิก ประโยชน์ของการให้เด็กฉีดวัคซีนโควิด-19 อยู่ในขั้นตอน ชั่งน้ำหนักความเสี่ยง

แต่อาจมีบางคนที่เชื่ออย่างไร้เดียงสาว่าเด็กควรได้รับการฉีดยา เพราะจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ได้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่การฉีดทดลองเหล่านี้ทำ

วัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ หรือ แพร่เชื้อได้

ข้อมูลอย่างเป็นทางกาล – วัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ หรือ แพร่เชื้อได้

การทดลองทางคลินิกของไฟเซอร์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสังเกตการติดเชื้อที่ไม่มีอาการกับ SARS-CoV-2 หรือผลของวัคซีนต่อการแพร่กระจาย (การแพร่กระจาย) ของ COVID-19 ดังนั้น อย. ระบุว่า “เป็นไปได้ที่การติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
ไม่อาจป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับการติดเชื้อตามอาการ” และ “ข้อมูลจำกัดเพียงการประเมินผลกระทบของวัคซีนต่อการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 จากบุคคลที่ติดเชื้อแม้จะได้รับวัคซีนแล้ว”

ในความเป็นจริง WHO องการ์อนามัยโลกเองก็ออกมายอมรับว่า การติดเชื้อที่ไม่มีอาการเป็นไปได้ยากมาก ตามสำนักข่าวอย่าง Forbes และ CNBC (ทำข่าวแบบเงียบๆ ลงในเว็บไซต์) ว่า ผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการแทบไม่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้

แปลไทย “WHO กล่าวว่าการแพร่กระจายของ โคโรน่าไวรัส โดยไม่มีอาการ ‘ยากมาก’ “

นอกจากนี้ยังได้รับการพิสูจน์โดยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนหลายพันคนถูกกล่าวหาว่ามีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและกำลังจะเสียชีวิต รายงานล่าสุดของสาธารณสุขอังกฤษแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ฉีดวัคซีนครบแล้วคิดเป็น 65% ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดังนั้น เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ เด็ก 1 ใน 9 คนมีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ในระหว่างการทดลองทางคลินิก และมีเพียง 1 ในทุก 1.7 ล้านคนที่เสียชีวิต กับ Covid-19 ใน 18 เดือน MHRA และ JCVI จะพิสูจน์การให้วัคซีน Covid-19 แก่เด็กได้อย่างไร ว่าการตัดสินใจของพวกเขาขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของตัวเด็กเอง มากกว่าความเสี่ยงที่จะตามมา

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.