องค์การอาหารและยา FDA หลุดแสดงผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ของวัคซีนโควิด-19 ในสไลด์โชว์

0
624

องค์การอาหารและยาหลุดแสดงผลข้างเคียงในสไลด์โชว์ของการประชุมภายในโดยองค์การอาหารและยาในเดือน ต.ค. 2020 การเสียชีวิต หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง ความผิดปกติของเลือด คือผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของวัคซีนโควิด-19 พบมีรายการผลข้างเคียงที่ทราบอยู่ก่อนแล้วมากมาย ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบร่วมกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

สไลด์ดังกล่าวแสดงรายการร่างของ “ผลลัพธ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น” ขององค์การอาหารและยา (FDA) ปรากฏในช่วงเวลาสั้นๆ ในระหว่างการประชุมสาธารณะโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2020 เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19

ผลข้างเคียงแสดงในการนำเสนอ FDA 2020 โดยไม่ได้ตั้งใจ ปรากฏขึ้นในเสี้ยววินาทีที่ 2:33:40 ของเวลาคลิปการนำเสนอ วันที่ 22 ต.ค. 2020 ของ FDA ในช่วงเสี้ยววินาทีนั้น หน้าจอแสดงผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 ซึ่ง FDA รับรู้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2020 ก่อนที่พวกเขาจะอนุมัติวัคซีนฉุกเฉิน

สไลด์ดังกล่าวพาดหัวว่า “การเฝ้าระวังความปลอดภัยขององค์การอาหารและยาของวัคซีน โควิด-19 ร่างรายการการทำงานของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น *** รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***”

อาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นไปได้ที่แสดงใน “รายการทำงาน” ของ FDA ได้แก่

• กลุ่มอาการของโรคกิลแลง-บาร์เร

• โรคสมองและไขสันหลังอักเสบหลังการติดเชื้อเฉียบพลัน (ลักษณะเฉพาะของการอักเสบในสมองและไขสันหลังในช่วงสั้นๆ แต่แพร่กระจายทำลายเยื่อไมอีลินเกราะป้องกันของเส้นใยประสาท)

• โรคไขสันหลังอักเสบ

• โรคสมองอักเสบ/ โรคไขสันหลังอักเสบ/ โรคไข้สมองอักเสบ/ การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมอง/ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ/ โรคสมองฝ่อ

• อาการสั่นอย่างรุนแรง/ อาการชัก

• โรคหลอดเลือดสมอง

• โรคลมหลับและผลอยหลับ

• ภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

• กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

• โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/ โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

• โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง

• การเสียชีวิต

• อุบัติการณ์การตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์

• โรคปลอกประสาทอักเสบเฉียบพลันของระบบประสาทส่วนกลาง

• ปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันที่ไม่รุนแรง

• โรคเกล็ดเลือดตำ่

• ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย

• ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ

• ปวดข้อและข้ออักเสบ

• โรคคาวาซากิ (เกิดการอักเสบของเยื่อบุผิวหนัง หลอดเลือดและต่อมน้ำเหลือง ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่หัวใจและเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ)

• การติดเชื้อรุนแรงมากขึ้นจากวัคซีน

รายการดังกล่าวยังระบุด้วยว่า “โรคอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในเด็ก” เป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งหลังการฉีดวัคซีน

แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีการหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตลอดการประชุม แต่เนื้อหาของสไลด์ไม่ได้ครอบคลุมในเชิงลึกถึงเรื่องนี้

การประชุมเกิดขึ้นในขณะที่องค์การอาหารและยากำลังพิจารณาให้สิทธิ์การใช้งานในกรณีฉุกเฉินแก่การทดลองวัคซีนของไฟเซอร์และไบโอเอนเทค

แม้จะมีรายการผลข้างเคียงที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ต่อมา FDA ก็ได้อนุญาตให้ไฟเซอร์ใช้ในกรณีฉุกเฉินในวันที่ 11 ธ.ค. 2020 สองเดือนหลังจากการประชุม

ในระหว่างการประชุมเดียวกัน รายการอาการไม่พึงประสงค์ที่คล้ายกันปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ อีกครั้งระหว่างรองผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ CDC Tom Shimabukuro กำลังนำเสนอ ที่เวลา 2:06:29

คำถามคือ เหตุใดหากองค์การอาหารและยาตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความตายอย่างทรมาน แต่พวกเขาไม่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบถึงความเสี่ยง และเลือกที่จะอนุมัติและให้ความเห็นชอบการใช้วัคซีนฉุกเฉินนี้

SOURCE: FDA การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องฉบับเต็ม 22/10/2020 Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee – 10/22/2020 ไปที่ >>(2:06:29) (2:33:40)

https://m.youtube.com/watch?v=1XTiL9rUpkg&feature=emb_title

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.